Sayaçlar

Binamızda bulunan sayaçlar :

Ana sayaçlar :

1. Ana su sayacı, ömrü 6 yıl (Eichfrist)
2. Ana Gaz saycı, ömrü 8 yıl (Eichfrist)
3. Ceryan sayacı, ömrü 16 yıl (Eichfrist)
Ana sayaçların tamamı su, elektrik ve gaz şebekeleri tarafından takılır ve bu sayaçlar şebekelerin kendilerine aittir. Ömrü dolan sayaçlar şebekeler tarafından otomatik olarak değiştirilir. Bu sayaçlar için şebekeler evsahiplerinden yıllık kira alırlar. Bu kiralar evsahiplerine gönderilen yıllık gaz, su ve elektrik faturalarında belirtilir. Bu sayaçlar sadece şebekeler tarafından gönderilir ve taktırılır. Evsahiplerı istedikleri sayaçları takamazlar. Dairelere ait olan ceryan saatleri, daire boşaldığı takdirde evsahipleri tarafından üstlenilir ve daire yeniden kiraya verilene kadar bu sayacın masrafları ev sahibine fatura edilir. Ev sahibi boş dairye ait ceryan saatini, ceryan şebekesine başvuru yaparak söktürebilir, fakat bu yöntem evsahipleri tarafından genelde tercih edilmez çünkü sayacı tekrar taktırmak oldukça pahalıdır.

Bu yüzden evsahiplerine önerimiz, dairelerini kiraya verdikleri zaman ceryan saatinin numarasını ve değerini yazarak, kiracı bilgileriyle birlikte bu saati kiracı adına geçirmeleri yönünde olacaktır. Bu işlem yapılmaz, kiracı da sayacı kendi adına geçirmez ise, sayaç evsahibi üzerinden işlem görmeye devam eder ve bu sayaca ait tüm giderler evsahibine fatura edilmeye devam eder.


| Başa dön |


Ara sayaçlar :

1. Sıcak su sayacı, ömrü 5 yıl (Eichfrist)
2. Soğuk su sayacı, ömrü 6 yıl (Eichfrist)
3. Kaloriferlere takılan ısı sayaçları, ömrü 10 yıl (HKV=Heizkostenverteiler
    Verdunster,HKV-E=Heizkostenverteiler elektronisch)
4. Daire ısı sayacı, ömrü 5 yıl (Wärmemengenzähler)


| Başa dön |


| Başa dön |


Ara su sayaçları :

Ara sayaçlarla alakalı tüm işlemleri evsahibi organize etmek zorundadır. Soğuk ve sıcak su sayaçlarını kendisi satın alıp takabilir veya taktırabilir. Bu sayaçların yukarıda belirtilen ömürleri dolduğu zamandan itibaren bu sayaçlar mutlaka yine evsahipleri tarafından değiştirilmelidir. Aksi takdirde bu sayaçlar üzerinden hesap yapılamayacağı gibi, yapılan hesaplara da kiracının itiraz hakkı doğar. Bu gibi durumlarda hesaplar metrekare üzerinden yapılmalıdır. Hesaplar metrekare üzerinden yapılmış olsa bile kiracı hesaplara itiraz edebilir. Çünkü ev sahibi üzerine düşen görevi yapmamış ve ömrü dolan sayaçları değiştirmemiştir.


| Başa dön |


Kalorifer sayaçları HKV-E :

Kalorifer sayaçları organize açısından takılması en zor ve bilgi gerektiren sayaçlardır. Sayaçlar kesinlikle gelişi güzel takılamaz. Her sayacın kendine has özellikleri ve takılma şekli vardır. Aynı kalorifer kazanından beslenen tüm daireler yahut evler mutlaka aynı sayaçları kullanmak zorundadır. Farz edelimki yan yana 3 ev ortadaki evde bulunan kalorifer kazanıyla ısıtılıyorsa ve bu evlerin her birinde ayrı ayrı kalorifer sayaçları varsa, bu sayaçlarla yapılan hesap yanlış olur. Bu kanunende yasaklanmıştır. Yani her binada aynı sayaçların olması ve bu sayaçların aynı teknikle programlanmış ve takılmış olması gerekir. Çok nadiren de olsa bazı sayaçlar bazılarıyla karışık takılabilir. Buna örnek olarak (Kundo 1801 ile Kundo 201S) tipi sayaçları göstermek mümkündür.


| Başa dön |


Montaj şekli :

HKV-E tipi sayaçlar özel programlama cihazıyla kalorifer peteklerinin watt gücüne göre programlandıktan sonra, sayacın montaj klavuzuna göre kalorifer peteğine kaynakla monte edilir. Montaj yüksekliği bazı sayaçlarda peteğin 50% bazı sayaçlarda 75 % bazılarında ise 80% dir. Örneğin peteğin boyu 60 cm ise 50% si 30 cm 75% i ise 45 cm dir. En olarakta tam ortasına takılır. Peteğin büyüklüğüne göre 2 sayaç takılmasıda gerekebilir.


| Başa dön |