Bina Yan Giderleri / İşletim masrafları(Betriebskostenabrechnung) Geri alınabilecek ödeneklerden bazıları :

Su, atık su, merdiven boşluğu ceryanı, vergi, çöp, yağmur suyu, cadde temizliği, gaz, yağ, bacacı, haşaret, kapıcı (Hausmeister), Sayaç kirası v.s. gibi sürekli olan giderler ev sahibi tarafından kiracıya fatura edilebilir.

Kiracıya fatura edilemeyecek ödeneklerse başlıca şunlardır:

Kredi, Faiz, Tamirat, bir sefere mahsus ödenekler v.s. kiracıya fatura edilemez. Kiracının kendisine Fatura edilen tüm ödeneklerin Faturalarını görme yahut fotokopisini steme hakkı vardır. Faturası gösterilemeyen ödenekler kiracıdan alınamaz.


Bu ödenekler kiracıya nasıl fatura edilmelidir ?
İşletim masrafları (Betriebskostenabrechnung) nedir ?


Ev sahipleri tarafından bina için ödenen ödeneklerin tamamına bina işletim masrafları denir. Bu ödeneklerin sürekli olanlarını ev sahibi (Betriebskostenverordnung) yani işletim masrafları kanununa bağımlı olarak kiracılarından geri alma hakkı vardır. Bu giderlerin tamamı kira mukavelesinde (Mietvertrag) belirlenmelidir. Bu ödeneklerin kiracıya fatura edilebilmesinin ilk şartı, kira mukavelesinde belirtilmiş olmasıdır. Şayet kira mukavelesinde kiracının aydan aya işletim masrafları için ödemesi öngörülen miktarlar yada bu tür giderlerin kiracı tarafından karşılanacağı belirtilmemiş ise ev sahibi bu giderleri geri alma hakkını yitirmiş demektir.

| Başa dön |


Mukavelede kuru kira, işletim masrafları ve kalilöfer için miktarlar ayrı ayrı belirtilmiş ve bu giderlerin kiracı tarafından ödeneceği belirlenmiş ise ve her iki taraf sözleşmeyi imzalayak bunu kabul etmiş ise, o zaman ev sahibi yine mukavelede sabitlenmiş ödenekleri kiracısına işletim masrafları kanununa (Betriebskostenverordnung) bağımlı kalarak fatura edebilir.

| Başa dön |


İşletim masrafları, zaman aşımı

İşletim masrafları hesabı genelde bir yıllık yapılır. Örneğin 2007 nin işletim masrafları hesaplamaları en geç 2008 in sonuna kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde ev sahibi zaman aşımına uğradığından dolayı eğer alacaklı ise bu hakkını yitirir. Kiracı ise buna rağmen ev sahibinden hesapları isteme hakkı vardır. Ev sahibi hesapları geciktirse bile bundan dolayı kiracı haklarını kaybetmez. Faturalar sene başı ve sene sonu geldiğinden, işletim masrafları hesapları 1. Ocak dan 31.Aralik zaman zarfını içermesi en uygun olanıdır. İşletim masrafları hesabı 12 ayı geçen bir süre için kanunen zaruri şartlarda yapılmasına izin verilmiş olmasına rağmen içerdiği süre en fazla 12 ayı geçmemesi ev sahiplerinin lehine olcaktir.

| Başa dön |


İşletim masrafları (Betriebskostenabrechnung) neyi içermek zorundadır ?

Bu konu işletim masrafları kanununca detayli olarak işlenmiştir. Buna örnek olarak şunlar söylenebilir:

    1.     Herkez tarafından anlaşılır olması
    2.     Kiracının adı, soyadı, adresi
    3.     Fatura edilen binanın caddesi,ev numarası, dairesi,
    4.     Faturalandıralan tarih,zaman
    5.     Kiracının faturalandırılan zaman zarfı içerisinde ne kadar kiracı olarak
            binada oturduğu
    6.     Dairenin metrekaresi
    7.     Şayet sayaçlar varsa sayaç numaraları ve sayaç değerleri,
    8.     Dağıtım anahtarı
    9.     Kiracının yan masraflar için ödediği senelik toplam rakam
  10.     Kiracının alacak yahut vereceği rakam

| Başa dön |


Dağıtım anahtarı (Verteilungsschlüssel) nedir ?

Dağıtım anahtarı bir ödeneğin hangi kriterlere göre kiracıya fatura edileceğini belirler. Onun için kira mukavelesi yapılırken bu dağıtım anahtarlarının mutlaka belirlenmesi gerekir.

Örneğin dört daireli bir binada her kiraci için değişik dağıtım anahtarı kullanılmamalıdır. Kullanılan dağıtım anahtarları tüm kiracılarda aynı olmalıdır. Sadece ve sadece kiracılarla anlaşılarak dağıtım anahtarları değiştirilebilir. Bunun için mutlaka kiracılardan yazılı belge anınmalıdır.

| Başa dön |