Mietspiegel

Mietspiegel nedir ?

Mietspiegel kiracı ve evsahipleri için genel bir kira ölçüm tablosudur ve Almanya`nın
20.000 nin üzerinde nufuzu olan 326 şehrinde uygulanmaktadır. Belediyelerce hazırlanan bu tablo, var olan kira sözleşmelerinin muhitlere ve dairelerin durumuna göre hazırlanmış, ortalama metrekare kira değerini göstermektedir.
Kira artışı hangi durumlarda ne kadar olmalıdır bu ve benzeri bilgilerde bu tablolarda yer almaktadır.. Örneğin aynı muhitte bulunan iki ayrı binanın metrekareye düşen kira oranı , dairenin özelliklerine göre farklılık gösterebilir. Aynı şekilde birinci sınıf bölgelerin kiraları ikinci sınıf veya diğer sınıflara oranla büyük farklılıklar gösterebilir.


Evsahipleri Mietspiegel de belirtilen kira oranlarına uymak zorundamıdır.

Yasalar evsahibi ve kiracı arasında yapılan mukavelelere genelde karışmamaktadır. Yani ev sahipleri yeni yapılacak olan mukaveleyle beraber uygun gördükleri kirayı kiracıdan aşırıya kaçmaksızın talep edebilirler. Talep edilen kira Mietspiegelde belirlenen kiranin % 50 üzerine çikmışsa ve kiracı yasal hakkını ararsa, bu durumda yasalar yürürlüğe girer. Buna „Mietwucher“ denir ve evsahibi mahkemelerce büyük cezalara çarptırılabilir. Bu tür davranışlar genelde evsahipleri tarafından bilindiği ve de etik kurallara uygun düşmeyeceği için tercih edilmez.


Ev sahipleri kiraya istedikleri gibi zam yapabilirmi ?

Kiraya yapılacak zam konusunda evsahipleri kesinlikle yasaların öngördüğü sınırlara bağlı kalmak zorundadırlar. Burada Mietspiegel büyük rol oynamaktadır. Hangi durumlarda ne kadar zam yapılabilir, bu genelde Mietspiegel de ayrıntılı olarak belirtilir. Her şehrin kendine has Mietspiegel i olduğu unutulmamalıdır.


| Başa dön || Başa dön |