Kalorifer hesabı

Kalorifer hesaplamaları (Heizkostenabrechnung) nedir ?

Ev sahipleri tarafından binanın ısısı için ödenen ödeneklerin kiracılara dağılımına (Heizkostenabrechnung) kalorifer hesabı denir.

Bu ödenekleri ev sahibi (Heizkostenverordnung) yani kalorifer masrafları kanununa bağımlı olarak kiracılarından geri alma hakkı vardır. Bu giderlerin tamamı kira mukavelesinde (Mietvertrag) belirlenmelidir.


Kiracıya kalorifer hesapları ile fatura edilemeyecek ödeneklerse başlıca şunlardır:

Tamirat, satın alınan yahut onarılan parçaların paraları v.s. kiracıya fatura edilemez. Kiracının kendisine fatura edilen tüm ödeneklerin faturalarını görme yahut fotokopisini isteme hakkı vardır. Faturası gösterilemeyen ödenekler kiracıdan alınamaz.

Kalorifer hesabıyla kiracılardan geri alınabilecek ödeneklerden bazıları sunlardır:

Gaz yada yağ parası, Sayaç kirası, bacacıya ödenen paralar, kalorifer kazanının ve yağ tanklarının bakım ücretleri, faturalandırma ücreti yani (Dienstleistungskosten) v.s. gibi olan giderler ev sahibi tarafından kiracıya fatura edilebilir. Ev sahipleri tarafından binanın ısısı için ödenen ödeneklerin kiracılara dağılımına (Heizkostenabrechnung) kalorifer hesabı denir.

| Başa dön |


Bu ödenekler kiracıya nasıl fatura edilmelidir?

Bu ödeneklerin kiracıya fatura edilebilmesinin ilk şartı, kira mukavelesinde belirtilmiş olmasıdır. Şayet kira mukavelesinde kiracının aydan aya kalorifer için ödemesi öngörülen miktarlar yada bu tür giderlerin kiracı tarafından karşılanacığı belirtilmemiş ise ev sahibi bu giderleri geri alma hakkını yitirmiş demektir.

Mukavelede kuru kira, yan giderler ve kalorifer için miktarlar ayrı ayrı yazılmış ve bu giderlerin kiracı tarafından ödeneceği belirtilmış ise ve her iki taraf sözleşmeyi imzalayarak bunu kabul etmiş ise, o zaman ev sahibi yine mukavelede sabitlenmiş ödenekleri kiracısına kalorifer hesabı kanununa (Heizkostenverordnung) bağımlı kalarak fatura edebilir.

| Başa dön |


Kalorifer hesabı, zaman aşımına uğrarmı ?

Kalorifer hesapları genelde bir yıllık yapılır. Örneğin 2007 nin kalorifer hesabı en geç 2008 in sonuna kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde ev sahibi zaman aşımına uğradığından dolayı eğer alacaklı ise bu hakkını yitirir. Kiraci ise buna rağmen ev sahibinden hesapları isteme hakkı vardır. Ev sahibi hesapları geciktirse bile bundan dolayı kiracı haklarını kaybetmez.
Faturalar sene başı ve sene sonu geldiğinden, yan gider hesapları 1. Ocak dan 31.Aralık zaman zarfını içermesi en uygun olanıdır. Yan gider masrafları 12 ayı geçen bir süre için kanunen zaruri şartlarda yapılmasına izin verilmiş olmasına rağmen içerdiği süre en fazla 12 ayı geçmemesi ev sahiplerinin lehine olcaktır.

| Başa dön |


Kalorifer hesabı nasıl yapılır ?

Eğer sıcak su da kalorifer kazanı üzerinden geliyorsa o zaman su ısıtmak için harcanan ererjiyi ayrı hesaplamak zorundasınız. Isınan suyun miktarı sıcak su sayaclarınca sayılıyorsa ozaman kanunun ön gördüğü şekilde şu formülü kullanmak zorundasınız.

(31.12.2008 e kadar olan formül)Eğer su sayaçları yok ama su kalorifer kazanından geliyorsa o takdirde toplam dağıtılacak olan ödeneğin % 18 ini su ısıtma ücreti olarak tayin edebilirsiniz.


DİKKAT ! 01.01.2009 tarihinden sonra kanunen formülde değişiklikler oldu.

(01.01.2009 dan sonra olan formül)1.(Doğal gaz kullanılıyorsa yukardaki formül 1.11 ile çarpılacak)
2.(Fernwärme kullanılıyorsa 1,15 e bölünecek)

Eğer su sayaçları yok ama su kalorifer kazanından geliyorsa o takdirde 01.01.2009 tarihinden sonra kullanılacak formül şu şekilde.
| Başa dön |


Isı sayaçlarının bozulması halinde ne yapılmalıdır ?

Kalorifer hesaplamaları için gerekli olan sayaçların bozulması yahut okunmamış olması dolayısıyla hesabı yapılacak binanın ısıtılan alan olarak % 25 inin sayılamamıs olması halinde hesaplar kalorier hesabı kanununun § 9a maddesi gereğince (Heizkostenverordnung) metrekare üzerinden yapılmak zorundadir.

Bu hallerde kiracı kendisine fatura edilmiş kalorifer hesabıbın kalorifer hesabı kanununun § 12 maddesi gereğince % 15 ini (Heizkostenverordnung) kesme hakkına sahiptir. Kalorifer sayaçlarının tamamının okunması halinde dahi kalorifer hesabı % 100 sayaçlara göre de tayin edilemez. Toplam miktarın en az % 30 u metrekare üzerinden diğer bölümü ise sayaçlar üzerinden hesaplanmak zorundadır.

| Başa dön |


Kalorifer hesabı (Heizkosteabrechnung) neyi içermek zorundadir ?

Bu konu kalorifer hesabı kanununca detaylı olarak işlenmiştir. Buna örnek olarak şunlar söylenebilir:

    1.     Herkez tarafından anlaşılır olması
    2.     Kiracının adı, soyadı, adresi
    3.     Fatura edilen binanın caddesi,ev numarası, dairesi,
    4.     Faturalandıralan tarih,zaman
    5.     Kiracının faturalandırılan zaman zarfı içerisinde ne kadar kiracı olarak
            binada oturduğu
    6.     Dairenin metrekaresi
    7.     Şayet sayaçlar varsa sayaç numaraları ve sayaç değerleri,
    8.     Dağıtım anahtarı
    9.     Kiracının kalorifer için ödediği senelik toplam ön ödenek
  10.     Kiracının alacak yahut vereceği rakam

| Başa dön |


Dağıtım anahtarı (Verteilungsschlüssel) nedir ?

Dağıtım anahtarı bir ödeneğin hangi kriterlere göre kiracıya fatura edileceğini belirler. Onun için kira mukavelesi yapılırken bu dağıtım anahtarlarının mutlaka belirlenmesi gerekir. Örneğin dört daireli bir binada her kiracı için değişik dağıtım anahtarı kullanılmamalıdır. Sadece ve sadece kiracılarla anlaşarak dağıtım anahtarları değiştirilebilir. Bunun için mutlaka kiracılardan yazılı belge anınmalıdır. Ev sahibi tek taraflı dağıtım anahtarlarını değiştirme hakkına sahip değildir.

| Başa dön |