RECHTLICHE HINWEISE | YASAL UYARI |
hex5.png
hex5.png
hex5.png
ZiYARETÇi DEFTERi
HOME
KONTAKT

YAN GİDERLER

    Bina yan gider masrafları nelerdir ?

   Bir binanın senelik yan gider masrafları başlıca şunlardır.

   Belediyeye ödenmesi gereken masraflar:

  1. Konut vergisi (Grundsteuer)
  2. Çöp parası (Müllentsorgung)
  3. Atık su (Abwasser)
  4. Yağmur vergisi (Niederschlagwasser)
  5. Cadde temizliği (Strassenreinigung)
  6. Kar / buz temizliği (Winterdienst)

Belediye yukarıda belirtilen bu faturaları her yıl Ocak ayında evsahiplerine
gönderir. Ödeme şekli belediyeler tarafından genelde 3 aylik taksitler
şeklinde belirlenir. Taksitler dönem başı peşin ödenir.

   Su ve elektrik Şebekesine ödenen masraflar:

    7.   Gaz parası (Gas)
    8.   Su parası (Wasser)
    9.   Elektrik parası (Strom)

   Diğer masraflar :

   10.   Sigorta (Gebäudehaftpflichtversicherung / Wohngebäudeversicherung)
   11.   Bacacı (Schornsteinfeger)
   12.   Böcek ilaçlama (Schädlingsbekämpfung)
   13.   Kapıcı ücreti (Hausmeister)
   14.   Bahce temizliği (Gartenpflege Kosten)
   15.   Kalorifer kazanı bakımı (Wartungskosten Heizungsanlage)
   16.   Yağ tanklarının bakımı (Wartungskosten Öltank)
   17.   Sayaç kirası (Mietkosten Zähler)
   18.   Kalorifer hesabı çıkartma ücreti (Dienstleistungskosten)

   İsterseniz bunlara biraz açıklama getirelim:


1. Konut vergisi, sahibi olduğunuz daire yahut bina için ödemeniz gereken vergidir. Tıpkı araba vergisi gibi.
    Bu vergi türünün miktarı belediyeler tarafından belirlenir.

2. Çöp parası, genelde boşaltma sıklığı ve çöp kutusunun hacmine göre belediyeler tarafından karara
    bağlanan (Abfallgebührensatzung) yani çöp giderleri saptama kanununa uygun olarak hesaplanır.
    Bu karar tamamen belediyelerin kendiinsiyativine birakilmıştır. Bundan dolayı birbirlerine sınır olan
    belediylerde dahi, kıyaslandığında çöp parası arasında uçurumlar kadar farklar olabilmektedir.
    Bu tür farklılıklar çöplerin ne şekilde yok edildiğine bağlıdır. Kimi belediye çöplerini yakarak yok ettiği gibi
    kimi de gömerek yahut değişik yollarla yok etmektedir. Yer yer bu farkliliklar 1 e 2 hatta 1 e 3 şeklinde
    ortaya çıkabilir.
    Çöp parası konusunda Önemli hususlardan biri de, belediyelerin çöplerden hiç bir şekilde kãr etme
    yetkisi bulunmamasıdır. Belediyeler sadece ve sadece asıl oluşan miktar neyse onu fatura edebilirler.
    Belediyenin çöp paralarından haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle belediyeyi mahkemeye veren bir
    çok vatandaş, mahkemece haklı bulunarak, belediyeye ödedikleri fazla paraları geri almışlardır.
    Çöp kovaları ev sahibi tarafından belediyeye müracaat edilerek değiştirilebilir.
    Az geldiğinde çoğaltılır yada çok geldiğinde azaltılır. Azaltılırken belediyeler tarafından belirlenen kişi başı
    en az hacim dikkate alınır. Bu hacim genelde kişi başı 25 Litre olup özel durumlarda bazı belediyeler
    tarafından 20 Litreye kadar da düşürülebilir.

3. Atık su, binanın komple kullandığı temiz su miktarınca hesaplanır. Daha öncede bildirdiğimiz gibi atık su
    faturası sene başında geldiğinden, faturanın kapsadığı tarihte kullanılacak temiz su miktarınca hesap-
    lanamayacağı için, 1 yada 2 sene önceki kullanılan temiz su miktarınca hesaplanır. Yani 2008 yılında gelen
    faturada belirtilen atık su miktarı gerçekte 2007 yada 2006 yılında kullanılan temiz su miktarıyla aynıdır.
    Bazı belediyeler bu yüzden atık su hesabını su şebekelerine devretmişlerdır. Böylelikle su şebekeleri aynı
    yıl içerisinde hem temiz su hemde atık su hesabını yapıp evsahiplerine fatura ederler.

4. Yağmur vergisi, yağmur suyunun yere düşmesini engelleyen ve bu suyu kanalizasyona yönlendiren tüm
    kapalı alanlar için metrekare üzerinden ödenir.Örneğin çatıya yağan yağmur suyu direk olarak toprağa
    temas etmediği ve kanalizasyona yönlendirildiği için vergiye tabidir. Şayet çatıya yağan yağmur suyu
    bahçeye yahut toprağa emilmek üzere boş bir alana yönlendirilirse vergiye tabi olmaz.

5.6. Cadde temizliği belediyeler tarafından yapıldığından dolayı ev sahiplerine binalarının caddeye bakan
    yönleri uzunluğunca metre üzerinden fatura edilir. Bir binanın iki cephesi de caddeye bakıyorsa yani
    bina köşede bulunuyorsa, o zaman iki cephe içinde, cadde temizliği parası ödenir.

7.8.9. Gaz, su ve elektrik parası bilindiği üzre yakıt oranına göre hesaplanır. Yakıt oranlarını belirlemek için
    şebekeler kendi gaz, su ve elektrik saatlerini kullanırlar. Bu saatlerin her birinin ayrı ayrı (Eichfrist) denilen
    kullanım süresi vardır. Örneğin Gaz saatleri 8 yılda bir, soğuk su saatleri her 6 yılda bir ve ceryan saatleri
    ise her 16. yılda bir değiştirilmek zorundadır. Sayaçlar genelde ev sahibinin haberi olmaksızın şebekeler
    tarafından otomatik olarak kullanım zamanı dolduğunda değiştirilir.
    Binaya giriş imkanı yoksa, ev sahiplerine haber verilerek bir randevu ayarlanır. Sayaçların değişip
    değişmediğini üzerlerine yapıştırılan etiketten anlayabilirsiniz. Sayacı değiştiren elemanlar, sayacın
    üzerine bir etiket yapıştırarak sökülen sayacın numarası, değeri ve söküldüğü tarihi yazarlar.

10. Binalar için sigorta şarttır. Bina satın alınırken kredi veren Bankalar yahut diğer kuruluşlar, kredi vermek
    için binanın sigortalı olması şartını getirirler. Bu onlar için bir nevi güvence teşkil eder.
    Evsahipleri içinde kaçınılmaz bir gereksinimdir.

11. Bacacı binalara yılda bir gelerek bacaları ve kalorifer kazanını kontrol eder. Bu yasalarca belirtilmiş bir
    zorunluluktur. Ev sahiplerinin tercih hakkı yoktur. Bacacılar tarafından tesbit edilen hasarlar, ev sahipleri
    tarafından, verilen zaman zarfı içerisinde giderilmelidir. Aksi takdirde Bacacı ev sahibine karşı suç
    duyurusunda bulunabilir.

12. Binalarda varlığı tesbit ediler haşerelere karşı mutlaka evsahiplerinin tedbir alması gerekmektedir.
    Kiracılar evsahiplerine bu yönde bir bilgi verir, ev sahibide önlemini almassa, bundan dolayı doğabilecek
    hertürlü zarar evsahibine fatura edilebilir.
    Bu konuda da evsahiplerinin duyarlı davranmaları kendi leyhlerine olacaktır. Böcek ilaçlama işlemi mutlaka
    bu konuda eğitim almış kişilerce yapılmalıdır. Her hayvan her şekilde öldürülemediği gibi, her zehir de her
    hayvanda kullanılamaz.
    Bu konuda evsahiplerinin çok dikkatli olmasını siddetle öneriyoruz çünkü zehirler bilinçsiz konulduğu
    zaman çocukların zehirlenmeside kaçınılmaz olabilir.

13. Kapıcının görevleri genelde kiracılar tarafından karıştırılır. Kiracılar, kapıcının binayla alakalı her türlü
    yapılması gereken işleri yapmak zorunda olduğunu sanarlar, halbuki kapıcının asıl görevi tamir değil,
    binada ev sahibin gözü olmaktır.
    Yani, binada belirlenmiş hasarları evsahibine bildirmek, kiracıları, merdiven temizliği konusunda uyarmak,
    bodrum katının, tavan arasının, merdivenlerin temizlenip temizlenmediğini kontrol etmektir. çöplerin
    düzenli bir şekilde atılmasını, merdiven boşluklarında çöp bırakılmamasını v.s. kontrol edip anında
    müdahele etmektir.

14. Bahçe temizliğide genelde kapıcıdan beklenen bir görevdir. Kapıcılar bu görevi evsahipleriyle ayrıyeten
    belirli bir ücret karşılığı kabul etmişlerse, o zaman bahçe temizliğide onun görevi alanına girer.
    Aksi takdirde bu görev başkalarına verilebilir, yada kiracılar tarafından ücretsiz olarak üstlenilebilir.

15. 16. Kalorifer kazanı ve yağ tanklarının bakımı her yıl düzenli olarak evsahipleri tarafından yaptırılırsa, bu
    masraflar kiracıya yıl sonu kalorifer hesabıyla birlikte fatura edilebilir. Yıllık bakımların yaptırılmasıyla
    birlikte hem Kalorifer kazanı tamir masrafları azalacak, hemde ısı tasarrufu sağlanmış olacaktır.
    Böylece hem kiracı hemde evsahibi avantajlı çıkacaktır.

17. Evsahipleri kalorifer ve yan gider hesaplarını daha adaletli bir şekilde yapabilmek için gerekli sayaçları
    kiralayabilir yada satın alabilir. Satın aldığı takdirde kiracılardan herhangi bir ücret talep edemez.
    Fakat kiraladığı zaman, kira ücretinin tamamını yıl sonu hesaplarıyla kiracılarından geri alabilir.
    Kiralama süreci genelde sayacın ömrü kadar olur. Sıcak su saatlerı 5 yıl, soğuk su saatleri 6 yıl ve
    kaloriferlerin üzerlerine takılan sayaçlarsa 10 yıllık kiralanır.

18. Ev sahipleri her yıl bitimden sonra kiracılarına kalorifer hesaplamalarını vermek zorundadır.
    Bu hesaplamaların çıkartılması için ödediği toplam ücret, hesabı yapan kuruluş tarafından kalorifer
    hesabının içine dahil edilir. Sayaçların okunma ücretleri v.s. yine kalorifer hesabına dahil edilir.

   Tavsiyelerimiz:

1. Faturada belirtilen sıklıkla çöp kovalarınız boşaltılıyormu yada Fatura da belirtilen çöp kovaları hacim olarak gerçeğiyle uyuşuyormu kontrol edin. 2. Çöp kovanızın hacmi büyükse mutlaka küçültün, çünkü çöp parası yan gider masraflarının en büyüklerinden biridir.