RECHTLICHE HINWEISE | YASAL UYARI |
hex5.png
hex5.png
hex5.png
ZiYARETÇi DEFTERi
HOME
KONTAKT

KALORIFER HESABI

    Kalorifer hesabı nasıl yapılır ?


   Ev sahipleri tarafından binanın ısısı için ödenen ödeneklerin kiracılara dağılımına (Heizkostenabrechnung)
   yani kalorifer hesabı denir.
   Ev sahipleri kalorifer hesabını her yıl yaptırmak zorundadır. Bu hesaplar 1 yıl içerisinde yaptırılmassa kiracı
   kalorifer için ödemiş oldugu ön ödeneklerini geri isteme hakkına sahiptir.

   Kalorifer hesaplamaları (Heizkostenabrechnung) nedir ?


   Geri alınabilecek ödeneklerden bazıları şunlardır :

     1.  gaz yada yağ parası                                                                                  ( Energiekosten )
     2.  bacacıya ödenen paralar                                                                          ( Schornsteinfeger Gebühren )
     3.  kalorifer kazanının ve yağ tanklarının bakım ücretleri                              ( Wartungskosten )
     4.  faturalandırma ücreti                                                                                  ( Dienstleistungskosten )
     5.  sayaç kirası -Kaloriferlerde takılı sayac yada su sayaçları kirası.         ( Mietgebühr Zähler )

   v.s. gibi sürekli olan giderler ev sahibi tarafından kiracıya fatura edilebilir.

   Bu ödenekleri ev sahibi (Heizkostenverordnung) yani kalorifer masrafları kanununa bağımlı olarak
   kiracılarından geri alma hakkı vardır. Bu giderlerin tamamı kira mukavelesinde (Mietvertrag) belirlenmelidir.
   Kalorifer hesabıyla kiracılardan geri alınabilecek ödeneklerden bazıları yukarıda belirtilmiştir.

   Tamirat, satın alınan yahut onarılan parçaların paraları v.s. kiracıya fatura edilemez. Kiracının kendisine
   Fatura edilen tüm ödeneklerin faturalarını görme yahut fotokopisini isteme hakki vardır. Faturası
   gösterilemeyen ödenekler kiracıdan alınamaz.


   Bu ödenekler kiracıya nasıl fatura edilmelidir ?

   Bu ödeneklerin kiracıya fatura edilebilmesinin ilk şartı, kira mukavelesinde belirtilmiş olmasıdır. Şayet kira
   mukavelesinde kiracının aydan aya kalorifer için ödemesi öngörülen miktarlar yada bu tür giderlerin
   kiracı tarafından karşılanacağı belirtilmemiş ise ev sahibi bu giderleri geri alma hakkını yitirmiş demektir.

   Mukavelede kuru kira, yan giderler ve kalorifer için miktarlar ayrı ayrı belirtilmiş ve bu giderlerin kiracı
   tarafından ödeneceği anlaşılmış ise ve her iki taraf sözleşmeyi imzalayarak bunu kabul etmiş ise, o zaman
   ev sahibi yine mukavelede sabitlenmiş ödenekleri kiracısına kalorifer hesabı kanununa (Heizkostenver-
   ordnung) bağımlı kalarak fatura edebilir.

   Kalorifer hesapları genelde bir yıllık yapılır. Örneğin 2007 nin kalorifer hesabı en geç 2008 in sonuna kadar
   yapılmalıdır. Aksi takdirde ev sahibi zaman aşımına uğradığından dolayı eğer alacaklı ise bu hakkını yitirir.
   Kiraci ise buna rağmen ev sahibinden hesapları isteme hakkı vardır. Ev sahibi hesapları geciktirse bile
   bundan dolayı kiracı haklarını kaybetmez.

   Faturalar sene başı ve sene sonu geldiğinden, yan gider hesapları 1. Ocak dan 31.Aralık zaman zarfını
   içermesi en uygun olanıdır. Yan gider masrafları 12 ayı geçen bir süre için kanunen zaruri şartlarda
   yapılmasına izin verilmiş olmasına rağmen içerdiği süre en fazla 12 ayı geçmemesi ev sahiplerinin lehine
   olcaktır.

   Ayrıca kalorifer hesaplamaları için gerekli olan sayaçların bozulması yahut okunmamış olması dolayısıyla
   hesabı yapılacak binanın ısıtılan alan olarak % 25 inin sayılamamış olması halinde hesaplar kalorifer hesabı
   kanununun § 9a maddesi gereğince (Heizkostenverordnung) metrekare üzerinden yapilmak zorundadir.

   Bu hallerde kiracı kendisine fatura edilmiş kalorifer hesabıbın kalorifer hesabı kanununun § 12 maddesi
   gereğince % 15 ini (Heizkostenverordnung) kesme hakkına sahiptir. Kalorifer sayaçlarının tamamının
   okunması halinde dahi kalorifer hesabı % 100 sayaçlara göre de tayin edilemez.

   Toplam miktarın en az % 30 u metrekare üzerinden diğer bölümü ise sayaçlar üzerinden hesaplanmak
   zorundadır. Eğer sıcak su da kalorifer kazanı üzerinden geliyorsa o zaman su ısıtmak için harcanan ererjiyi
   ayrı hesaplamak zorundasınız. Isınan suyun miktarı sıcak su sayaçlarınca sayılıyorsa  ozaman kanunun ön
   gördüğü şekilde şu formülü B=2,5 * V * (tw –10) / Hu (V = cbm , Hu=1,000 Heizwert in kWh ,tw =
   warmwassertemperatur) kullanmak zorundasınız. Eğer su sayaçları yok ama su kalorifer kazanından
   geliyorsa o takdirde toplam dağıtılacak olan ödeneğin % 18 ini su ısıtma ücreti olarak tayin edebilirsiniz.


   Kalorifer hesabı (Heizkosteabrechnung) neyi içermek zorundadir ?

   Bu konu kalorifer masrafları kanununca detayli olarak işlenmiştir.
   Buna örnek olarak şunlar söylenebilir :

     1.  Herkez tarafından anlaşılır olması
     2.  Kiracının adı, soyadı, adresi
     3.  Fatura edilen binanın caddesi,ev numarası, dairesi,
     4.  Faturalandıralan tarih,zaman
     5.  Kiracının faturalandırılan zaman zarfı içerisinde ne kadar kiracı olarak binada oturduğu
     6.  Dairenin metrekaresi
     7.  Şayet sayaçlar varsa sayaç numaraları ve sayaç değerleri,
     8.  Dağıtım anahtarı
     9.  Kiracının kalorifer masraflar için ödediği senelik toplam rakam
   10.  Kiracının alacak yahut vereceği rakam


   Dağıtım anahtarı (Verteilungsschlüssel) nedir ?

   Dağıtım anahtarı bir ödeneğin hangi kriterlere göre kiracıya fatura edileceğini belirler.
   Onun için kira mukavelesi yapılırken bu dağıtım anahtarlarının mutlaka belirlenmesi gerekir.
   Örneğin dört daireli bir binada her kiraci için değişik dağıtım anahtarı kullanılmamalıdır.
   Kullanılan dağıtım anahtarları tüm kiracılarda aynı olmalıdır. Sadece ve sadece kiracılarla anlaşılarak
   dağıtım anahtarları değiştirilebilir. Bunun için mutlaka kiracılardan yazılı belge alınmalıdır.

  Quelle: Spiegel.de
  Quelle: fix-heiztechnik.de