RECHTLICHE HINWEISE | YASAL UYARI |
hex5.png
hex5.png
hex5.png
ZiYARETÇi DEFTERi
HOME
KONTAKT

YANGİDER HESABI

    Bina yan gider hesabı

   Bina Yan gider masrafları (Betriebskostenabrechnung)


 Bina Yan gider masrafları nedir ?
   Ev sahipleri tarafından bina için ödenen ödeneklerin tamamına bina yan giderleri denir. Bu ödeneklerin
   sürekli olanlarını ev sahibi (Betriebskostenverordnung) yani, yan gider kanununa bağımlı olarak kiracıların-
   dan geri alma hakkı vardır. Bu giderlerin tamamı kira mukavelesinde (Mietvertrag) belirlenmelidir.


   Geri alınabilecek ödeneklerden bazıları şunlardır :

     1.  su -binada kullanılan su                                                                          ( Frischwasser )
     2.  atık su -kanalizasyon parası                                                                   ( Abwasser )
     3.  çöp -çöp parası                                                                                       ( Müllabfuhr Gebühr )
     4.  merdiven boşluğu ceryanı                                                                      ( Allgemeinstrom )
     5.  konut vergisi                                                                                            ( Grundsteuer )
     6.  yağmur suyu -çatıya düşen ve kanalizasyona giden yağmur suyu     ( Niederschlagwasser )
     7.  cadde temizliği                                                                                        ( Strassenreinigung )
     8.  gaz -Kalorifer yakıtı olarak kullanılan gaz                                              ( Gaskosten )
     9.  yağ -Kalorifer yakıtı olarak kullanılan yağ                                              ( Heizöl )
   10. bacacı                                                                                                       ( Schornsteinfeger )
   11. haşaret                                                                                                      ( Schädlingsbekämpfungskosten )
   12. kapıcı                                                                                                         ( Hausmeister )
   13. sayaç kirası -Kaloriferlerde takılı sayac yada su sayaçları kirası.       ( Mietgebühr Zähler )

   v.s. gibi sürekli olan giderler ev sahibi tarafından kiracıya fatura edilebilir.

   Kiracıya fatura edilemeyecek ödeneklerse başlıca şunlardır :

   Kredi, Faiz, Tamirat, bir sefere mahsus ödenekler v.s. kiracıya fatura edilemez. Kiracının kendisine Fatura
   edilen tüm ödeneklerin Faturalarını görme yahut fotokopisini isteme hakkı vardır. Faturası gösterilemeyen
   ödenekler kiracıdan geri alınamaz.


   Bu ödenekler kiracıya nasıl fatura edilmelidir ?

   Bu ödeneklerin kiracıya fatura edilebilmesinin ilk şartı, kira mukavelesinde belirtilmiş olmasıdır. Şayet kira
   mukavelesinde kiracının aydan aya yan giderler için ödemesi öngörülen miktarlar yada bu tür giderlerin
   kiracı tarafından karşılanacağı belirtilmemiş ise ev sahibi bu giderleri geri alma hakkını yitirmiş demektir.

   Mukavelede kuru kira, yan giderler ve kaliröfer için miktarlar ayrı ayrı belirtilmiş ve bu giderlerin kiracı
   tarafından ödeneceği anlaşılmış ise ve her iki taraf sözleşmeyi imzalayak bunu kabul etmiş ise, o zaman
   ev sahibi yine mukavelede sabitlenmiş ödenekleri kiracısına yan gider kanununa
   (Betriebskostenverordnung) bağımlı kalarak fatura edebilir.

   Yan gider masrafları genelde bir yillık yapılır. Örneğin 2007 nin yan gider hesaplamaları en geç 2008 in
   sonuna kadar yapılmalıdır. Aksi takdirde ev sahibi zaman aşımına uğradığından dolayı eğer alacaklı ise bu
   hakkını yitirir. Kiracı ise buna rağmen ev sahibinden hesapları isteme hakkı vardır. Ev sahibi hesapları
   geciktirse bile bundan dolayı kiracı haklarını kaybetmez. Faturalar sene başı ve sene sonu geldiğinden,
   yan gider hesapları 1. Ocak dan 31.Aralik zaman zarfını içermesi en uygun olanıdır.
   Yan gider masrafları 12 ayı geçen bir süre için kanunen zaruri şartlarda yapılmasına izin verilmiş olmasına
   rağmen içerdiği süre en fazla 12 ayı geçmemesi ev sahiplerinin lehine olcaktir.


   Yan gider hesabı (Betriebskostenabrechnung) neyi içermek zorundadır ?

   Bu konu yan gider kanununca detayli olarak işlenmiştir.
   Buna örnek olarak şunlar söylenebilir :

     1.  Herkez tarafından anlaşılır olması
     2.  Kiracının adı, soyadı, adresi
     3.  Fatura edilen binanın caddesi,ev numarası, dairesi,
     4.  Faturalandıralan tarih,zaman
     5.  Kiracının faturalandırılan zaman zarfı içerisinde ne kadar kiracı olarak binada oturduğu
     6.  Dairenin metrekaresi
     7.  Şayet sayaçlar varsa sayaç numaraları ve sayaç değerleri,
     8.  Dağıtım anahtarı
     9.  Kiracının yan masraflar için ödediği senelik toplam rakam
   10.  Kiracının alacak yahut vereceği rakam


   Dağıtım anahtarı (Verteilungsschlüssel) nedir ?

   Dağıtım anahtarı bir ödeneğin hangi kriterlere göre kiracıya fatura edileceğini belirler.
   Onun için kira mukavelesi yapılırken bu dağıtım anahtarlarının mutlaka belirlenmesi gerekir.
   Örneğin dört daireli bir binada her kiraci için değişik dağıtım anahtarı kullanılmamalıdır.
   Kullanılan dağıtım anahtarları tüm kiracılarda aynı olmalıdır. Sadece ve sadece kiracılarla anlaşılarak
   dağıtım anahtarları değiştirilebilir. Bunun için mutlaka kiracılardan yazılı belge anınmalıdır.